2444071079 Μαραθέα, Καρδίτσα lipantika_krikelis@hotmail.com